Holmen Crisp vant Bedriftsutvklingsprisen 2019

Holmen Crisp er en familiebedrift som driver en glutenfri mølle på Kapp i Østre Toten og har utviklet Jytte-serien med glutenfrie produkter i tillegg til tradisjonsbakst. Fredag 16.10.19 mottok familiebedriften Holmen Crisp Bedriftsutviklingsprisen for Oppland 2019.

Holmen Crisp er en familiebedrift som driver en glutenfri mølle på Kapp i Østre Toten og har utviklet Jytte-serien med glutenfrie produkter i tillegg til tradisjonsbakst. Fredag 16.10.19 mottok familiebedriften Holmen Crisp Bedriftsutviklingsprisen for Oppland 2019.

– Bedriftsutviklingsprisen i landbruket skal synliggjøre og hedre innovative bedrifter i landbruket. Det er en drivende utvikling og et stort mangfold innen norsk landbruk i dag. Dette er Holmen Crisp et godt eksempel på med sine spennende og etterspurte produkter, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Holmen Crisp AS driver en spennende bedrift med en god kombinasjon av tradisjon og innovasjon. Bedriftens ambisjon om å videreformidle matkultur gjennom ekte og naturlige produkter basert på lokale og sunne råvarer imponerte juryen sier avdelingsleder Anne Mette Iversen i Innovasjon Norge Innlandet.

Det er Camilla Rostad som driver og eier møllen på Toten og er 3. generasjon i familiebedriften, Holmen Crisp. Hun produserer tradisjonsbakst på nøye utvalgte lokale råvarer og i den glutenfrie møllen males det Jytte-mjøl fra naturlige råvarer som inneholder gode næringsstoffer, som er spesielt viktig for de med glutenallergi. Camilla jobber også med en bokhvetesatsning.

– Det føles flott å få en slik anerkjennelse for arbeidet med å ivareta norsk matkultur og tradisjoner. Dette er en pris jeg deler med mange, både tidligere generasjoner og ikke minst min mann som er og har vært en viktig nøkkelperson og inspirator i utviklingen av Holmen Crisp. Vi er begge svært interessert i nybrottsarbeid og innovasjon samt det å utnytte de naturgitte ressursene vi har på Toten gjennom ærlige, sunne og smakfulle produkter og matopplevelser. Jeg er utrolig stolt og ydmyk for denne prisen og den inspirerer til det videre arbeid med å utvikle Holmen Crisp både i inn- og utland, sier Camilla Rostad.

Om bedriftsutviklingsprisen i landbruket

  • Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.
  • Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.
  • Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner og de fylkesvise vinnerne deltar i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner.
  • Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2020.

Relatert